Andelsboligloven

Andelsboligloven er meget omfangsrig og indeholder mange former for love, regler og reguleringer. På denne side vil det derfor kun være de mest relevante regler i forhold til salg af andelsbolig, der vil blive gennemgået. Det anbefales altid, at du sætter dig godt ind i andelsboligloven, inden du sætter din andelsbolig til salg.

Alle andelsboligforeninger er underlagt andelsboligloven.

Andelsboligloven er den overordnede lov, som regulerer andelsboliger og andre bofællesskaber. I kapitlerne 1, 1A, 2 og 5 finder man de bestemmelser, der regulerer forholdene på andelsboligområdet. Her kan man blandt andet finde bestemmelser, som omhandler værdifastsættelse, dvs. hvilke regler der gælder ved udregning af prisen på de enkelte andelsboliger, samt de betingelser der skal være opfyldte ved en overdragelse eller salg af andelsboligen.

Skal du sælge en andelsbolig? Klik her!