Skatteregler ved salg af andelsbolig

Andelsboliger hører ikke under samme regler som ejerboliger når det kommer til beskatning af overskuddet af et salg. Salg af andelsbolig hører under reglerne for aktieavancebeskatningsloven. Det betyder, at hvis beboelseskravet er opfyldt, skal man ikke betale skat af fortjenesten ved salg af andelsboligen. For at opfylde beboelseskravet, skal andelsboligen have tjent som bolig for dig som ejer af andelsbeviset i en del eller i hele perioden du har ejet beviset. Derudover skal der også være tilknyttet beboelsesret til din andelsbolig for at du kan opnå skattefrit overskud ved salget. Et eventuelt tab er dog ikke fradragsberettiget. Det er det kun hvis beboelseskravet ikke er opfyldt.

Skal du sælge en andelsbolig? Klik her!