Ny lov pålægger andelsboligforeninger digital bogføring – men først fra 2026

En ny lov om "digital regnskabsføring" kan fra 2026 få konsekvenser for landets andelsboligforeninger.
15. juni 2023 | Skrevet af: Redaktionen
Ny lov pålægger andelsboligforeninger digital bogføring – men først fra 2026

En ny lov om "digital regnskabsføring" kan fra 2026 få konsekvenser for landets andelsboligforeninger. ABF har løbende haft dialog med ministerier og styrelser, og det er blevet tilføjet, at loven skal evalueres, før andelsboligforeningerne omfattes.

Landets andelsboligforeninger risikerer at stå over for ekstra udgifter på grund af nye krav om digital bogføring af regnskaber. Men selvom loven trådte i kraft ved årsskiftet 2022-2023, har ABF arbejdet på at ændre reglerne. Som det ser ud nu, skal andelsboligforeningerne tidligst indføre det nye digitale bogføringssystem fra 1. januar 2026 – altså om små tre år. Derudover er det blevet fastlagt, at loven skal evalueres, inden andelsboligforeningerne eventuelt omfattes.

Det er derfor endnu uvist, hvor mange af landets andelsboligforeninger der vil blive berørt. Men ABF vil i god tid inden kravene træder i kraft sørge for at informere og hjælpe de relevante foreninger. ABF vil også løbende opdatere om udviklinger og ændringer i loven, som kan få betydning for andelsboligforeningerne.

Den nye lov skaber ulighed ABF opfordrer derfor foreningerne til at afvente – også fordi kravene til digital bogføring stadig er uklare. Det anbefales dog, at hvis foreningerne alligevel er i gang med at gennemgå deres regnskabsrutiner og systemer, bør de undersøge de digitale muligheder, der er tilgængelige.

Formålet med den nye lov er at øge digitaliseringen og dermed kontrollen med virksomheders regnskaber. Da andelsboligforeninger har CVR-numre og dermed betragtes som virksomheder, forventes de at overholde kravene.

  • I den nye lov bliver andelsboligforeningerne sidestillet med virksomheder, hvis formål er at tjene penge og skabe omsætning. Det har aldrig været intentionen med andelsboligforeninger, som heller ikke er skattepligtige på samme måde som virksomheder, siger Hans Erik Lund, landsformand i ABF.

Han fortsætter:

  • Loven er lavet for at forhindre skattesvindel i virksomheder. Derfor burde vi heller ikke være omfattet, og vi mener, at loven rammer helt skævt, som den ser ud nu.

ABF har under hele lovens udarbejdelsesproces arbejdet på at få andelsboligforeningerne undtaget, herunder ved at mødes med Folketingets tidligere erhvervsudvalg for at forklare situationen.

  • Ved vores møde med erhvervsudvalget forklarede vi, at der var flere områder i loven, hvor der var ting, vi betragter som fejl og misforståelser. Vi gjorde det klart, at vi mener, at andelsboligforeningerne i videst muligt omfang skal undtages fra de nye regler, forklarer Jan Hansen, direktør i ABF.

Problemet opstår, fordi den digitale bogføring kræver, at alle bilag og transaktioner registreres samlet og digitalt, så det bliver nemmere for myndighederne at holde øje med, hvad der foregår, og mindske muligheden for svindel.

Uenighed om boligafgiften Virksomhederne, der er omfattet af den nye lovgivning, er dem, der har pligt til at føre regnskabsbog og samtidig er forpligtet til at udarbejde en årsrapport ELLER har en nettoomsætning på over 300.000 kroner om året.

For andelsboligforeningerne er det fortolkningen af den sidste del, der skaber problemer. Andelsboligforeningerne er faktisk forpligtet til at føre regnskabsbog, men er ikke forpligtet til at udarbejde en årsrapport efter årsregnskabsloven. Normalt har andelsboligforeningerne heller ikke en nettoomsætning på over 300.000 kroner. Men i tolkningen af loven var det uklart, om den boligafgift, som de enkelte andelshavere betaler til deres forening, skulle betragtes som en del af omsætningen. Hvis den skal det, vil langt de fleste andelsboligforeninger blive berørt.

Ministeriet har i forhold til denne lovgivning betragtet andelsboligforeninger som "udlejere", så boligafgiften betragtes som "lejeindtægter", selvom de ikke beskattes som sådan. ABF har selvfølgelig argumenteret imod denne fortolkning og påpeget, at digital bogføring især vil udgøre et problem for de mindre andelsboligforeninger, som vil blive tvunget til at bruge mange ressourcer på et nyt digitalt bogføringssystem.

  • Et nyt digitalt bogføringssystem vil være en urimelig byrde for foreningerne – især for de mindre foreninger, hvor fordelene ikke står mål med omkostningerne. Mange af andelsboligforeningerne administreres af frivillige, ofte ældre, bestyrelsesmedlemmer, der allerede er belastet af stigende krav og større arbejdsbyrder. Derudover er der de økonomiske konsekvenser, slutter Hans Erik Lund.

Loven trådte i kraft ved årsskiftet, og det forventes, at almindelige virksomheder skal føre digital bogføring fra juli 2024. Det blev dog besluttet, at loven skal evalueres, før andelsboligforeningerne eventuelt omfattes – hvilket tidligst bliver i 2026.