Vilkår For Andelsboliger.dk

Har du spørgsmål eller problemer kan du altid få hurtig personlig betjening ved at skrive til [email protected].

Fremhævede pointer

En central del af Servicen består af en boligsøgemaskine, hvis indhold primært skabes igennem robotcrawling og indeksering af mange hundrede hjemmesider med tusinder af boliger mange gange hver dag. Søgemaskinen giver således en konstant opdateret oversigt over ledige boliger, hvor betalende brugere får adgang til den samlede database. Derved spares brugerne for store mængder af tid, hvor de ellers skulle researche sig frem til samtlige relevante hjemmesider og konstant skulle lave søgninger på disse sider, for at identificere nye boliger der bliver udbudt. Det er vores naturlige mål at samle så mange boliger som muligt og gøre søgemaskinen så komplet som muligt, for på den måde at give vores brugere et så stort overblik over ledige boliger som muligt. Boligerne i Søgemaskinen hentes derfor fra i princippet alle kilder, som vi opfatter som lødige, herunder boligmæglere, ejendomsselskaber, boligforeninger (offentligt udbudte boliger), potentielt udvalgte boliger fra andre boligportaler samt potentielt boliger der er postet på sociale medier. Derudover medtages bytteboliger. Vi medtager kun boliger, hvor man kan kontakte boligudbyderen direkte (eventuelt efter en oprettelse). Det understreges, at der som regel ikke foreligger en aftale om crawling med de boligudbydere der henvises til. Kun en lille andel af boligerne i søgemaskinen er oprettet direkte af boligudbydere, der har oprettet sig på Servicen. Vi medtager ikke boliger, hvor man skal gennemføre en betaling for at identificere boligudbyderen.

Man skal være Betalingsbruger for at få adgang til størstedelen af alle vores services. Som Betalingsbruger tegner man et løbende abonnement, som altid kan stoppes til udgangen af en abonnementsperiode. Det er ikke muligt at tilkøbe adgang til information om boligerne stykvist eller i form af klippekort eller lignende. Abonnementet har ingen binding udover den aktuelle periode og løber ugentligt, da korte abonnementsperioder medfører en høj fleksibilitet som passer optimalt til boligsøgnings-processen. Brugere informeres om abonnement og pris på alle sider og i alle dele af købsflowet: På søgeresultatsiden, i den brugeroprettelsespopup der vises når man trykker på knappen "Få mere info om boligen" på søgeresultatsiden, på bestillingssiden, på kortindtastningssiden, på bekræftelsessiden (efter bestillingen er gennemført), i den mail der modtages efter bestillingen og i fakturateksten.

Det understreges at der kan være fejl i søgemaskinen. Se beskrivelsen af baggrunden for fejl her. På alle boligerne er der en rapporteringsfunktion, hvor en bruger hurtigt kan rapportere, hvis der er en datafejl i boligerne, eller hvis kilden der linkes til, ikke fungerer.

Det understreges at Servicen ikke har noget in-mail-system. Boligsøgeren linkes enten direkte videre til det website, hvor boligen er fundet, eller modtager Boligudbyderens direkte kontaktinfo (i de tilfælde hvor boligen er oprettet direkte af en bruger).

1. Generelt
1.1

Disse vilkår, herefter benævnt "Vilkår", gælder for brug af www.andelsboliger.dk, herefter benævnt "Servicen". Vilkårene finder anvendelse for brug af Servicen og er gældende mellem Andelsboliger.dk: SHG Medier ApS, Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg, CVR-nummer: 38854925 og den enkelte Bruger. Ved en "Bruger" forstås en person, der opretter en konto på Servicen. Ved en "Betalingsbruger" forstås en Bruger, der har tilkøbt en abonnementsydelse som giver en række ekstra fordele. Disse fordele er beskrevet i punkt 3.2 for boligsøgere, og i punkt 4.5 for boligudbydere.
1.2
Servicen er dels en automatisk markedsplatform, hvor Brugere kan lægge brugergenereret indhold op i form af boliger eller boligsøgeannoncer, hvor boligudbydere og boligsøgere kan rekvirere hinandens kontaktinformationer og hvor Brugere kan tilgå relevante søgeresultater i form af boliger eller boligsøgere. Da Servicen er en markedsplatform, som fungerer som et mødested mellem boligudbydere og boligsøgere, skal Brugeren angive korrekte kontaktoplysninger. Brugeren er forpligtet til at angive sit navn og sin email-adresse korrekt. Oplysningerne angives ved at trykke på "Din profil" oppe i højre hjørne, herefter vælge fanen "Kontoindstillinger", trykke på knappen "Dine data" og udfylde felterne. Brugeren må ikke oprette mere end én profil på Servicen uden forudgående aftale.
1.3
Servicen er dels en søgemaskine, som via robotcrawling og indeksering indsamler ledige boliger fra frit tilgængelige hjemmesider. De boliger der stammer fra robotcrawling angives med en mindre mængde data, hvorefter brugeren linkes videre til den originale kilde. Mængden af data, der angives på det enkelte søgeresultat, afhænger af tilgængeligheden og kvaliteten af data på den originale kilde. Det er vores naturlige mål at samle så mange boliger som muligt og gøre søgemaskinen så komplet som muligt, for på den måde at give vores brugere et så stort overblik over ledige boliger som muligt. Boligerne i Søgemaskinen hentes derfor fra i princippet alle kilder, som vi opfatter som lødige, herunder boligmæglere, ejendomsselskaber, boligforeninger (offentligt udbudte boliger), potentielt udvalgte boliger fra andre boligportaler samt potentielt boliger der er postet på sociale medier. Derudover medtages bytteboliger. Vi medtager kun boliger, hvor man kan kontakte boligudbyderen direkte (eventuelt efter en oprettelse). Vi medtager ikke boliger, hvor man skal gennemføre en betaling for at identificere boligudbyderen.
1.4
Funktionalitet for boligsøgere: Servicen har mange elementer for boligsøgere, herunder A: Servicen er dels en søgemaskine, som giver boligsøgere overblik over de ledige boliger, der er på markedet på et givent tidspunkt. Hvis boligsøgeren vil vide mere om boligen, sendes boligsøgeren videre til den originale kilde. B: Servicen er dels et annoncemedie, hvor Boligudbydere kan oprette deres boliger. Her modtages en mail med boligudbyderens kontaktinformationer, hvis boligsøgeren ønsker yderligere information. C: Servicen notificerer per mail boligsøgeren om nye boliger der udbydes. D: Servicen giver boligsøgerne mulighed for at oprette en boligsøgerannonce, hvor boligsøgerens ønsker til nye boliger beskrives, således at boligudbyderen kan kontakte boligsøgeren med relevante matches. (Se punkt 3.2 for en gennemgang af hvilke services man får som boligsøger henholdsvis som almindelig Bruger og som Betalingsbruger). Det understreges, at Servicen kun medierer automatisk kontaktinformation mellem boligsøgere og boligudbydere, men aldrig er involveret i, deltager i, faciliterer, medierer eller formidler aftaler, der indgås mellem Brugere af Servicen. 
1.5
Funktionalitet for boligudbydere: Servicen har mange elementer for boligudbydere. A: Man kan oprette en annonce for sine ledige boliger. B:  Man kan kontakte boligsøgere, der har oprettet en boligsøgeannonce, via boligsøgerkartoteket. Ved kontakt til en boligsøger via boligsøgerkartoteket modtages kontaktinformationer til boligsøgeren via en mail der sendes til boligudbyderen. C: Servicen notificerer per mail boligudbyderen om nye boligsøgere der laver en boligsøgerannonce. (Se punkt 4.5 for en gennemgang af hvilke services man får som boligudbyder henholdsvis som almindelig Bruger og som Betalingsbruger). Det understreges, at Servicen kun medierer automatisk kontaktinformation mellem boligsøgere og boligudbydere, men aldrig er involveret i, deltager i, faciliterer, medierer eller formidler aftaler der indgås mellem brugere af Servicen. 

2. Oprettelse, cookies og mails
2.1
En Bruger accepterer Vilkårene ved oprettelse af en Brugerprofil på Servicen.
2.2
Oprettede brugere modtager automatisk de service-mails, der er basale for Servicens funktionalitet, herunder fx fakturamails, bekræftelsesmails, mails vedrørende optimering af profil og matchmails der giver brugeren besked om nye boliger eller boligsøgere, som passer til brugerens søgeagenter. Derudover kan brugeren ved oprettelsen tilvælge at modtage mails om Servicens produkter. Som Bruger kan man afmelde de forskellige typer servicemails (minus de lovpligtige mails som fx fakturamails), og mails om Servicens produkter ved at trykke på "Din profil" oppe i højre hjørne, vælge fanen "Kontoindstillinger", trykke på knappen "Mailindstillinger". Som Bruger kan man også altid klikke på det link, der befinder sig i bunden af alle mails. Ved klik på dette link ankommer Brugeren til siden "Mailindstillinger". Mails må ikke videresendes til andre.
2.3
Brugeren kan til hver en tid tilbagekalde alle samtykker ved at deaktivere sin profil, hvilket sker på siden "Deaktivér din brugerprofil". Siden ses ved at trykke på "Din profil" oppe i højre hjørne, vælge Fanen "Kontoindstillinger" og klikke på knappen "Deaktivér din brugerprofil" (Brugeren skal være logget ind).
2.4
Servicen anvender cookies til mange nødvendige funktioner, til at forbedre brugeroplevelsen, og til marketingmæssige og statistiske formål. Ved første besøg på siden vælger brugen hvilke cookies der må anvendes. Servicen anvender cookies i henhold til vilkårene for anvendelse af cookies anført på Servicen. Brugeren kan altid slette de cookies, der er gemt på Brugerens computer i forbindelse med brugen af Servicen, eller ændre sine valg om hvilke cookies der må anvendes. Se en detaljeret beskrivelse af Servicens cookiepolitik.
2.5
Brugeren er forpligtet til at holde sig opdateret om de til enhver tid gældende Vilkår for Servicen, og Brugeren accepterer, at Servicen har ret til at ændre Vilkårene med 30 kalenderdages varsel. Servicen oplyser om væsentlige ændringer i forretningsbetingelserne. Denne information kan ses på Brugerens konto, når Brugeren er logget ind. Hvis ændringerne vedrører forhold, hvortil der kræves samtykke, vil Brugeren blive bedt om et opdateret samtykke, næste gang Brugeren logger på Servicen. 
2.6
Brugeren har ret til uden varsel at deaktivere sin konto på Servicen. Som Bruger kan man deaktivere sin konto ved at trykke på "Din profil" oppe i højre hjørne, vælge fanen "Kontoindstillinger", klikke på knappen "Deaktivér din brugerprofil" og følge anvisningerne.
2.7
Som Bruger af Servicen er du naturligvis velkommen til at bedømme servicen på diverse bedømmelses-tjenester. Der gives dog ikke noget incitament til eller belønning for en bedømmelse af vores service. Der gives heller ikke hverken direkte eller indirekte betaling for en bedømmelse af Servicen.

3. For boligsøgere
3.1
En boligsøger er en person, der aktuelt leder efter en ny bolig. Kun boligsøgere må oprette sig som boligsøgere på Servicen. Det understreges, at man ikke må oprette sig som boligsøger uden at man er reelt søgende efter boliger og fx bare for at orientere sig på markedet, da man dermed kan spilde andre brugeres tid. Brugeren skal sikre, at boligsøgerannoncens indhold er retvisende og sandfærdigt. Brugeren må ikke skrive personlige data (herunder navn, mailadresse, telefonnummer, sociale profiler og internetadresse mv.) eller følsomme personoplysninger (herunder oplysninger om politisk overbevisning, race og etnisk oprindelse, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering mv) i en boligsøgerannonce. Hvis Søgemaskinen bliver gjort opmærksom på, at en boligsøgerannonce indeholder personlige data eller følsomme personoplysninger, vil boligsøgerannoncen blive deaktiveret med det samme. Servicen har ret til at gengive hele boligsøgerannoncens indhold på Servicen, på andre hjemmesider, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Boligsøgerannoncen skal af Brugeren deaktiveres med det samme, og senest to dage efter at boligsøgningen ikke længere er aktuel. Overskridelse af dette punkt fører til øjeblikkelig lukning af Brugerens konto og sletning af Brugerens annoncer.
3.2
Boligsøgeren får disse services uden at betale: Boligsøgeren kan lave en boligsøgerannonce. boligsøgeren kan få besked om relevante boliger per mail. Boligsøgeren kan kontakte de boligudbydere, der har opgraderet til Betalingsbruger. Boligsøgeren får disse fordele ved at opgradere til Betalingsbruger: Boligsøgerens boligsøgerannonce bliver placeret højere i søgeresultaterne. Boligsøgeren får hurtigere mail-besked om de mest eftertragtede boliger. Boligsøgeren får adgang til alle boliger i Servicen (hvis en bolig er lagt op af en boligudbyder, får boligsøgeren dennes kontaktinfo, hvis et bolig er hentet ind af crawleren kan boligsøgeren gå til originalkilden). Servicen kan dog udbyde discountprodukter, som omfatter færre fordele.
3.3
Ved oprettelse som boligsøger er Brugeren forpligtet til at indrykke en boligsøgerannonce indeholdende en beskrivelse af det ønskede bolig inden 3 hverdage fra oprettelsen.
3.4
Boligsøgeren kan lægge et foto på sin boligsøgerannonce. Det er boligsøgerens fulde ansvar, at fotoet er relevant, sædvanligt og lovligt som til enhver tid fortolket af Servicen, herunder at det ikke er af seksuel karakter og at boligsøgeren har de nødvendige immaterielle rettigheder til det foto, der uploades på Servicen. Hvis uploadet materiale overskrider andres rettigheder, vil dette blive fjernet uden varsel så snart Servicen bliver gjort opmærksom på dette.
3.5
Boligsøgeren kan blive kontaktet af boligudbydere per mail og telefon i følgende situationer: Hvis man som boligsøger opretter en boligsøgerannonce, kan man blive kontaktet af boligudbydere med tilbud på boliger der matcher ønskerne i boligsøgerannoncen. Størstedelen af boligerne på Servicen er robotcrawlede søgeresultater som er skabt via Servicens boligsøgemaskine, og kun en mindre del af boligerne er oprettet direkte på Servicen af boligudbydere. Hvis man som boligsøger rekvirerer information om en boligannonce, som er oprettet direkte på Servicen af en boligudbyder, deles boligsøgerens kontaktinformation med boligudbyderen, så boligsøgeren kan blive kontaktet af boligudbyderen med yderligere information om den pågældende bolig. Hvis boligsøgeren ikke ønsker at blive kontaktet af boligudbydere i forbindelse med rekvirering af information om boligannoncer, kan dette fravælges ved at sende en mail til [email protected]. Husk at afvente bekræftelse, før du igen anvender Servicens bolig-database.
3.6
Boligsøgeren accepterer, at Servicens bolig-database ikke kan være 100 procent opdateret, og at der kan forekomme fejl i en mindre del af søgeresultaterne eller annoncerne. Der kan være flere årsager til fejl, herunder: Dels kan en boligudbyder, der har oprettet en boligannonce på Servicen, eksempelvis glemme at inaktivere annoncen, når boligen ikke længere er ledig. Dels kan det ikke undgås, at en bolig nedtages fra en ekstern hjemmeside i en kortvarig periode, før Servicens robot besøger hjemmesiden, hvor boligen annonceres. Dels kan det ikke undgås, at boliger, der ikke længere er på markedet, fortsat vises som ledige på eksterne hjemmesider, fordi webmasteren på den eksterne hjemmeside har glemt at opdatere denne.
3.7
Det er boligsøgerens fulde ansvar at sikre at en boligudbyder har ret til at udleje eller sælge boligen, og at al information om boligen er korrekt, før der overføres en betaling til boligudbyderen.
3.8
Servicen har ikke noget inmailsystem, som gør det muligt for udbyderen at være anonym. I stedet modtages udbyderens kontaktinfo direkte. Det kan enten være i form af et link til den hjemmeside, hvor udbyderen har annonceret sine boliger eller det kan være i form af direkte kontaktinfo, hvis udbyderen har oprettet en brugerprofil og har oprettet sin bolig direkte på platformen. Det understreges at servicen kun leverer udbyderens kontaktinformationer. Servicen tager således ikke ansvar for at at udbyderen vender tilbage på henvendelser inden for et bestemt tidsrum.

4. For boligudbydere
4.1
En boligudbyder er en person (fx private boligudbydere, ejendomsmæglere og advokater), der har ret til at mediere en bolig. Boligudbydere må kun annoncere boliger, som de enten selv har ejendomsret over eller som de har en utvetydig skriftlig dokumenteret ret til at annoncere. Ved oprettelse af en konto som boligudbyder, forpligter Brugeren sig til udelukkende at rette henvendelse til potentielle boligsøgere med tilbud om boliger som Brugeren har ret til at mediere, og som matcher den pågældende boligsøgers ønsker og behov som oplyst i boligsøgeannoncerne på Servicen.
4.2
Ved oprettelse af en konto som boligudbyder, forpligter Brugeren sig til udelukkende at rette henvendelse til potentielle boligsøgere med tilbud om boliger som Brugeren har ret til at mediere, og som matcher den pågældende boligsøgers ønsker og behov som oplyst i boligsøgeannoncerne på Servicen.
4.3
Det er boligudbyderens fulde ansvar, at information og data i boligudbyderens annoncer er retvisende og sandfærdig. Boligudbyderen indestår for, at boligudbyderen har de nødvendige immaterielle rettigheder til alt materiale, der uploades på Servicen. Hvis uploadet materiale overskrider andres rettigheder, vil dette blive fjernet, så snart Servicen bliver gjort opmærksom på dette. Servicen har ret til at gengive hele eller dele af boligannoncens indhold på Servicen, på andre hjemmesider, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Brugeren må ikke skrive personlige data (herunder navn, mailadresse, telefonnummer, sociale profiler og internetadresse mv.) eller følsomme personoplysninger (herunder oplysninger om politisk overbevisning, race og etnisk oprindelse, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller seksuel orientering mv.) i annoncer. Når en bruger opretter en annonce på Servicen, vil der ske et automatisk kvalitetstjek af annoncen for at sikre annoncens kvalitet. Kvalitetstjekket kan tage mange dage, hvorimens annoncen endnu ikke aktiveres. Herudover kan allerede oprettede annoncer blive sendt til automatisk kvalitetstjek, hvis det vurderes relevant, eksempelvis hvis en anden bruger rejser tvivl om ægtheden af annoncen. Hvis Søgemaskinen bliver gjort opmærksom på annoncer, der indeholder personlige data eller følsomme personoplysninger, vil brugerens profil blive deaktiveret med det samme. Annoncer skal af Brugeren inaktiveres med det samme, når boligen ikke længere er ledigt.
4.4 
Ved fremsendelse af tilbud eller anden kommunikation til boligsøgere, har boligudbyderen pligt til at sikre, at ingen kontaktoplysninger til andre Brugere er tilgængelige for modtageren af tilbuddet eller kommunikationen. Herunder må der ikke kontaktes flere Brugere på samme e-mail, på en måde så Brugerne bliver vidende om hinandens mailadresser.
4.5
Boligudbydere får disse services uden at betale: Boligudbyderen kan oprette en boligannonce, hvor boligsøgere der er Betalingsbrugere kan kontakte boligudbyderen. Boligudbyderen får besked per mail ​om relevante boligsøgere, der har oprettet en boligsøgeannonce. Boligudbyderen kan kontakte de boligsøgere der har lavet boligsøgerannoncer og samtidig har opgraderet til Betalingsbruger Boligudbydere får disse fordele ved at opgradere til Betalingsbruger: Boligudbyderens boligannonce placeres højere i søgeresultaterne. Alle boligsøgere (uanset om boligsøgeren er oprettet som Betalingsbruger eller ej) kan kontakte boligudbyderen via dennes annonce. Boligudbyderen kan kontakte alle boligsøgere, der har oprettet en boligsøgeannonce. Servicen kan dog udbyde discountprodukter, som omfatter færre fordele.
4.6
Når en boligudbyder opretter en boligannonce, kan boligudbyderen kontaktes per mail eller telefon af boligsøgerne. 

5. Ansvarsfraskrivelse
5.1
Servicen er dels en søgemaskine, som via crawling indsamler ledige boliger fra frit tilgængelige hjemmesider, og dels en automatisk platform med brugergenereret indhold, hvor boligsøgere og boligudbydere annoncerer boliger og boligønsker. Servicen er alene formidler af indholdet på Servicen og tager ikke ansvar for nogen form for information afgivet af Brugerne eller for nogen aftale indgået direkte mellem Brugerne. Brugeren accepterer, at Servicens samlede ansvar under ingen omstændigheder kan overstige DKK 0 (nul).
5.2
Servicen er ikke ansvarlig for, at kontaktdata leveret af Servicen vil føre til indgåelse af en aftale mellem Brugerne, og har ikke indflydelse på hvem udbyderen vælger at sælge sin bolig til. Det understreges, at Servicen kun medierer automatisk kontaktinformation mellem boligsøgere og boligudbydere, men aldrig er involveret i, deltager i, faciliterer, medierer eller formidler aftaler der indgås mellem brugere af Servicen. 
5.3 
I de tilfælde hvor Servicen henter information direkte fra et ejendomsselskabs hjemmeside eller enhver anden tredjeparts hjemmeside, er Servicen ikke ansvarlig for rigtigheden af information hentet fra hjemmesiden.
5.4
Brugeren er personligt ansvarlig for den information som Brugeren publicerer i Servicen.
5.5
Servicen er proaktivt optimeret til de mest udbredte browsere: Chrome, Safari, Edge og Firefox. Servicen er ikke proaktivt optimeret til marginale browsere med en mindre markedsandel, udgåede browsere eller browsere under udfasning. Fx er søgemaskinen ikke proaktivt optimeret til Internet Explorer, Opera, Tor, Vivaldi mv. Hvis Servicen gøres opmærksom på mangelfuld præsentation af søgemaskinen i en browser uanset type, vil Servicen dog reaktivt rette fejlen, hvis det er muligt.

6. Politik vedrørende personoplysninger 
6.1
Se vores persondatapolitik for oplysninger omkring vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med anvendelsen af Servicen.
6.2
Servicen anvender funktioner og indhold fra Google Maps. Anvendelse af disse funktioner er underlagt Google Maps' til enhver tid gældende vilkår (https://maps.google.com/help/terms_maps.htm og privatlivspolitik (https://www.google.com/policies/privacy).

7. Købsbetingelser, abonnementsvilkår, betaling og fortrydelsesret
7.1
Alle køb sker online og alle priser på Servicen er angivet inklusive moms. Betaling sker med den valgte betalingsmetode.
7.2
Både boligsøgere og boligudbydere kan oprette en Brugerkonto og få forskellige services uden betaling (se 3.2 og 4.5). Brugere kan vælge at opgradere til Betalingsbruger, som er en abonnementsydelse, der giver en række ekstra fordele. Det er ikke muligt at tilkøbe adgang til information om boligerne stykvist eller i form af klippekort eller lignende. Abonnementet har ingen binding udover den aktuelle periode og løber ugentligt, da korte abonnementsperioder medfører en høj fleksibilitet som passer optimalt til boligsøgnings-processen. I punkt 7.11 beskrives det hvordan du slår et Betalingsbruger-abonnement fra.
7.3
Sådan kan du eksempelvis købe et Betalingsbruger-abonnement: Opret en Brugerkonto eller log ind på en eksisterende Brugerkonto. Tryk på "Din profil" oppe i højre hjørne af skærmen (du skal være logget ind), vælg "Kontoindstillinger", og vælg herefter "Bliv betalingsbruger". Bekræft at du ønsker at oprette et abonnement og at Servicen automatisk må foretage betaling via din valgte betalingsmetode, hver gang en ny abonnementsperiode påbegyndes. Indtast dine betalingsoplysninger og godkend købet. Så snart du har godkendt købet, bliver abonnementet aktiveret og du har adgang til at benytte de tilknyttede abonnementsydelser.
7.4
Aktuelle abonnementspriser for boligsøgere:
Prisen ved førstegangskøb er kr. 25 for de første 2 dage og herefter kr. 250 per 7 dage i løbende abonnement. Prisen for abonnementet er omregnet ca. gennemsnitligt kr. 1.087 per måned. Beløbet trækkes automatisk via Brugerens valgte betalingsmetode, når en ny abonnementsperiode påbegyndes, indtil abonnementet opsiges. Ved opsigelse af abonnementet inden for 2 dage betales mindsteprisen på kr. 25. Der er ingen binding på abonnementet udover den akgtuellabonnementsperiode. Servicen kan potentielt tilbyde brugere alternative produkter (andet produktindhold, anden pris) på baggrund af oplysninger om brugerens aktivitetsniveau (mailmodtagelsesprofil, deaktivering), oplysninger om tidligere køb og abonnementsstatus (aktiv/inaktiv). Prisen på et eksisterende abonnement tegnet af en konkret Bruger vil dog aldrig ændre sig.
7.5
Aktuelle abonnementspriser for boligudbydere:
Prisen ved førstegangskøb er kr. 29 for de første 2 dage og herefter kr. 290 per 7 dage i løbende abonnement. Prisen for abonnementet er omregnet ca. gennemsnitligt kr. 1.261 per måned. Beløbet trækkes automatisk via Brugerens valgte betalingsmetode, når en ny abonnementsperiode påbegyndes, indtil abonnementet opsiges. Ved opsigelse af abonnementet inden for 2 dage betales mindsteprisen på kr. 29​​​. Der er ingen binding på abonnementet udover den aktuelle abonnementsperiode. Servicen kan potentielt tilbyde brugere alternative produkter (andet produktindhold, anden pris) på baggrund af oplysninger om brugerens aktivitetsniveau (mailmodtagelsesprofil, deaktivering), oplysninger om tidligere køb og abonnementsstatus (aktiv/inaktiv). Prisen på et eksisterende abonnement tegnet af en konkret Bruger vil dog aldrig ændre sig.
7.6
Hvis betalingen for en ny abonnementsperiode ikke kan gennemføres, vil Servicen forsøge at foretage betalingen igen i en periode for at sikre, at abonnementet ikke ophører utilsigtet, så Brugeren ikke utilsigtet mister de fordele som Brugeren forventer at modtage, fx hurtig besked om nye boliger, der kommer på markedet. 
7.7
Ved køb af produkter på Servicen fremsendes via mail en kvittering for den indgåede aftale og købet, som indeholder en beskrivelse af aftalen, oplysninger om aftalens parter (i form af Brugerens email-adresse og Servicens navn, mail og telefonnummer), samt datoen for aftalens indgåelse (som fremgår af mailens datering). Servicen opbevarer en kopi af den fremsendte aftale. Aftalen indgås på dansk.
7.8
Hvis Brugerens betalingsmetode udløber eller spærres, vil abonnementet udløbe med udgangen af den aktuelle abonnementsperiode.
7.9
På siden ”Fakturaer mv.” kan alle fakturaer hentes. Tryk på "Din profil" oppe i højre hjørne af skærmen (du skal være logget ind på din konto). Tryk herefter på siden "Fakturaer mv.".
7.10
Sådan gøres fortrydelsesretten gældende: Den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage er gældende ved oprettelse af et Betalingsbruger-abonnement på Servicen. Dog accepterer Betalingsbrugeren, at fortrydelsesretten bortfalder, hvis Betalingsbrugeren tager Betalingsbruger-fordelene til Servicen i brug. Det kan f.eks. være ved, at Betalingsbrugeren rekvirerer info om en bolig eller en boligsøger, eller ved at Betalingsbrugeren opretter en annonce for sin bolig eller sin boligsøgning. En Betalingsbruger kan gøre sin fortrydelsesret gældende ved at sende en utvetydig mail herom til [email protected]. Hvis Betalingsbrugeren anvender sin fortrydelsesret, vil det debiterede beløb blive krediteret indenfor 14 dage fra den dag, hvor Servicen modtog meddelelsen.
7.11
Sådan opsiges et abonnement: Tryk på "Din profil" oppe i højre hjørne af skærmen (du skal være logget ind på din konto). Tryk herefter på siden "Fakturaer mv.". Tryk herefter på knappen "Abonnementsindstillinger". Følg vejledningen på den side der fremkommer ved klik på knappen ”Abonnementsindstillinger”. Du kan også altid sende en mail til [email protected] hvis du ønsker at afmelde et abonnement. Når Brugeren opsiger abonnementet, trækkes der ikke flere penge på Brugerens konto og Betalingsbrugeradgangen udløber automatisk, når den aktuelle abonnementsperiode udløber. Når abonnementet opsiges, fremsendes der en mail til Brugeren med bekræftelse af opsigelsen. Hvis denne bekræftelsesmail ikke er fremsendt, er opsigelsen ikke registreret. Det er Brugerens ansvar at kontrollere at Brugeren har modtaget bekræftelsesmailen, og at kontakte Servicen hvis Brugeren ikke har modtaget bekræftelsesmailen. 

8. Brugerens brug og misbrug af Servicen

8.1

Misbrug af Servicen eller manglende overholdelse af Vilkårene udgør hver for sig væsentlig misligholdelse af Vilkårene, og giver Servicen ret til at lukke Brugerens konto på Servicen og slette indholdet af Brugerens annoncer og boligsøgeannoncer og hæve Vilkårene for væsentlig misligholdelse. I det tilfælde, at Servicen vurderer misligholdelsen til at være af særlig grov karakter, kan Brugeren permanent udelukkes fra Servicen.
8.2
I tilfælde hvor Brugerens handlinger medfører tab af information på Servicen eller på anden måde skade på Servicen eller skade på andre Brugere, er Brugeren ansvarlig for at dække ethvert tab opstået som følge af en sådan skade i henhold til dansk rets almindelige regler. Brugeren er ikke ansvarlig for indirekte tab som tab af profit og tab af omsætning. Tab af data betragtes som et direkte tab. Brugeren og Servicen har aftalt, at i det tilfælde, at en anden Bruger end den skadevoldende Bruger lider skade, har Servicen ret til at give transport i sit krav mod den skadevoldende Bruger til den skadelidte Bruger.
8.3
Brugeren må ikke afkode Servicen eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende Servicen, herunder opbygningen og sammensætningen af Servicen, udover hvad der følger af normal brug af Servicen.
8.4
Brugeren må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over Brugeren selv adgang til Servicen.
8.5
Servicen overdrager ingen immaterielle rettigheder til Brugeren, hverken helt eller delvist. Brugeren må ikke kopiere, reproducere, publicere, uploade, sende, eller distribuere noget materiale fra Servicen uden foregående skriftlig tilladelse fra Servicen.

9. Lovvalg og værneting:
9.1

Dansk ret finder anvendelse på Vilkårene og enhver anden aftale der indgås mellem Servicen og Brugeren. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.
9.2
Enhver tvist, der måtte udspringe af et retsforhold mellem Servicen og Brugeren, skal afgøres af Københavns Byret i første instans, såfremt parterne ikke kan nå en løsning i mindelighed.