Ny lov sætter begrænsninger for solcelledeling mellem andelsboligforeninger

En ny lov, vedtaget af Folketinget, har indført en bestemmelse, der forbyder andelsboligforeninger at dele elektricitet fra deres solcelleanlæg mellem deres bygninger.
15. juni 2023 | Skrevet af: Ludvig Kofoed
Ny lov sætter begrænsninger for solcelledeling mellem andelsboligforeninger

En ny lov, vedtaget af Folketinget, har indført en bestemmelse, der forbyder andelsboligforeninger at dele elektricitet fra deres solcelleanlæg mellem deres bygninger. Baggrunden for denne beslutning er bekymringen for, at en sådan deling ville udgøre distribution af elektricitet, hvilket i øjeblikket er et monopol, der tilhører visse eldistributører. Flere interessenter, herunder Boligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF), Foreningen for Bæredygtige Byer og Bygninger samt Landsbyggefonden, har givet udtryk for deres bekymring og forsøgt at få politikernes opmærksomhed på problemet, men regeringen fastholder sin holdning.

Den 20. april 2023 vedtog Folketinget en ny lov om vedvarende energi med det formål at fremme en grønnere omstilling. Dog indeholder loven en bestemmelse, der kun tillader anvendelsen af solenergien inden for den specifikke bygning, hvor solcelleanlægget er installeret. Dette betyder, at boligforeninger, der består af flere bygninger, ikke længere kan dele den producerede elektricitet mellem sig.

ABF og andre organisationer har kritiseret denne bestemmelse i den nye lov, da den forhindrer mange boligforeninger i at realisere solenergiprojekter. ABF har foreslået, at der tillades deling af solenergien på tværs af hele boligforeningens ejendom, i stedet for kun inden for den enkelte bygning. Dette ville give mulighed for deling af elektricitet mellem alle bygningerne i en boligforening.

Klimaministeren har afvist forslagene fra interessenterne og henviser til, at deling af elektricitet mellem bygninger inden for en boligforening ville udgøre distribution, hvilket er en aktivitet, der er forbeholdt godkendte eldistributører.

Tidligere har reglerne vedrørende deling af solenergi inden for en boligforening været uklare på grund af manglende specifik lovgivning. Den nye lov præciserer nu, at det er forbudt at dele elektricitet på tværs af bygninger inden for samme boligforening.

Selvom der er bred politisk opbakning til lovforslaget, har Alternativet kritiseret manglen på fokus på energifællesskaber. De mener, at bedre vilkår for energifællesskaber er afgørende for at sikre folkelig opbakning til den grønne omstilling.

Klimaministeren påpeger dog, at der er åbnet mulighed for godkendelse af særlige metoder til tarifering, som involverer afgifter og gebyrer, for dem der ønsker at etablere grøn energi i deres boligforening. Dette kræver samarbejde mellem den relevante eldistributør, Energinet og Energistyrelsen for at udvikle og godkende disse metoder.

Samtlige politiske partier har stemt for lovforslaget, men der er opfordringer til at forbedre vilkårene for energifællesskaber i fremtiden for at fremme en mere bæredygtig og folkelig grøn omstilling.