Hvad er anvendelsesudgifter?

6. juli 2017 | Skrevet af: Sara Petersen
Hvad er anvendelsesudgifter?

Søg andelsboliger i hele Danmark

I forbindelse med køb af andelsbolig vil man uden tvivl støde på begrebet anvendelsesudgifter. Disse skal man udover købesummen og boligafgiften tage med i sit regnskab. Men hvad er anvendelsesudgifter? Anvendelsesudgifter er de udgifter, der er ved at bo i boligen. De omfatter hovedsageligt vand, varme og el. De vil variere i forhold til dit eget forbrug. Herudover dækker de også over betaling til fælles vaskeri og bredbånd.

Udgifterne, man skal tage højde for ved andelsboligkøb, er da følgende:
- Låneomkostninger – oprettelse, renter og afdrag
- Boligafgiften
- Andelsforeningens økonomi (gæld og likviditet)

Købesummen

Andelsboliger er billigere at købe end ejerboliger. Ihvertfald på kort sigt. En andelsboligs købesum/købspris er den pris, andelen koster ud af den samlede værdi for andelsboligforeningen. Man køber altså en andel i foreningen i form af en lejlighed. Det svarer teknisk set til, at man også køber sig ind i foreningens gæld - svarende til andelslejligheden størrelse og pris. Hvis man skal optage et lån til at betale andelsboligen med, skal man medregne låneomkostningerne og de skal lægges til boligafgiften og anvendelsesudgifterne.

Boligafgift og andelsforeningens økonomi

I ejerboliger betaler du ejerafgift og i andelsboliger betaler du boligafgift, som er en månedlig betaling til foreningen for at nedbringe eventuel gæld og for at spare op til fremtidige projekter, så som renovering. 
En andelsbolig synes umiddelbart billigere end ejerlejligheder. Det er det til en vis grad også.
Men når man sidder i en andelsbolig, skal man betale denne månedlige boligafgift - som kan falde såvel som den kan stige. Som årene går, løber den samlet betaling til boligafgift op og de samlede udgifter kan komme op på niveau med hvad en ejerbolig ville koste. Men fordelen er, at man skal ud og låne færre penge her og nu, i tilfælde af at købet er pressende og man ikke har mulighed for låne til en ejerbolig. Læs mere om "Hvor meget kan jeg låne til en andelsbolig?"

Andelsforeningens økonomi er afgørende for, hvor meget du som andelshaver betaler. Hvis gælden er stor, kan både andelsprisen og boligafgiften være høj med det formål at nedbringe gælden. Det betyder ikke, at foreningen er usund, men det er et spørgsmål om prioritering i og af foreningen. Nogle foreninger sparer mere op end andre, lige som at nogle foreninger er mere venligtstemte overfor gæld end andre. Tilgangen til disse ting er noget man i andelsboligforeningen bliver enige om andelshaverne imellem.
Men et godt råd er sætte sig ind i foreningens regnskab og prioriteringer, nutidige og fremtidige, samt den økonomiske udvikling – opskrivning og nedskrivning af foreningens værdi.

”Hvad skal jeg ellers være opmærksom på, når jeg køber en andelsbolig? ” – Læs mere her