Hvad skal man være opmærksom på ved køb af andelslejlighed?

6. juli 2017 | Skrevet af: Leonora Jensen
Hvad skal man være opmærksom på ved køb af andelslejlighed?

Søg andelsboliger i hele Danmark

Det første, man skal overveje, er ens økonomisk situation nu og fremover. Et andelsboligkøb kommer til at være en del af ens liv både på den måde, man bruger boligen og så igennem hele finansieringsforløbet. Man skal tænke i muligheder og risicier; Hvad er mine muligheder for at sælge andelsboligen igen? Hvordan kan min økonomi ændre sig på godt og ondt?
Det handler i bund og grund om at være forberedt på det værste og håbe på det bedste. Så "Hvad skal man være opmærksom på ved køb af andelslejlighed?"

Det er vigtigt, at man sætter sig ind i andelsboligforeningens økonomi og bestemmelser. Har foreningen variable lån, som kan påvirke din husleje såfremt der kommer rentestigninger? Hvad er udsigterne for at foreningens ejendom falder eller stiger i værdi? Hvad hæfter du for? Hvis foreningen kommer i vanskeligheder, fremgår det muligvis af vedtægterne, at andelshaverne  ene og alene hæfter. Hermed kan man risikere at miste sin formue i andelsboligen til at tilbagebetale foreningens gæld til kreditorene.

Når du har fundet en interessant andelsbolig, bed da om:

Økonomisk

- Specificeret salgsopstilling
- Foreningens regnskab/årsrapport/budget
- Foreningens lån (løbetid, rentesats, kurs(værdi), hovedstol mm.)

Juridisk

- Referat fra seneste generalforsamling
- Foreningens vedtægter
- Forsikringsforhold
- Igangværende retssager

Praktisk

- Husorden
- Drifts- og vedligeholdelsesplan

Sæt dig ind i både det økonomiske og juridiske aspekt! Tag derfor din bank og en advokat med på råds.
En uheldig situation, man helst skulle undgå, kunne f.eks. være at den nuværende andelshaver har opskrevet andelsværdien med helt op til 100pct. (Dette sker hyppigt og er lovligt, da den offentlig ejendomsvurdering er sat på pause (2013)). Da kan man komme ud i at betale det dobbelte af andelens egentlig værdi. Det har den konsekvens, at man i fremtiden ikke kan være sikker på at sælge til denne høje pris. Afhængigt af hvordan markedet ændrer sig, og om den offentlige ejendomsvurdering bliver sat i værk igen, kan man risikere at miste helt op til halvdelen af det man har betalt. Køb af fast ejendom skal helst give afkast ved at være en god investering. Banken har data over ejendomsvurderinger og vil kunne gennemskue denne fælde.

Boligens stand

Vær særlig opmærksom på fremtidige mulige og/eller planlagte udgifter, så som renovering eller omlægning af lån mm. Boligafgiften kan stige, hvis det besluttes, at der skal påbegyndes et fællesprojekt i ejendommen så som udskiftning af vinduer eller pudsning af facacden.

Mange bliver grebet af stemningen og kommer i det såkaldte jubelhumør, når de har fundet en god bolig, som de ser fremtid i. Her er det vigtigt at stille sig selv de mindre behagelige spørgsmål. Man skal være både kritisk og rationel, når man leder efter bolig; Hvad får man for pengene? Hvor længe vil jeg bo her? Hvad er fremtidsplanerne? Beliggenhed er afgørende, men i nogle tilfælde holder beliggenhed så stor en andel i værdien, at boligens måske dårlige stand og lille størrelse ikke afspejles i prisen. Tænk fremsigtet!

Vedtægter og ordensregler

Læs foreningens vedtægter og ordensregler igennem. Herved undgår du overraskelser senere hen. Det kunne b.la. være om det er tilladt at have husdyr eller om der er bestemmelser for udlejning af bolig/forældrekøb? Vedtægterne er individuelle for hver foreningen og det er ikke alle, som tillader forældrekøb.

Læs om hvordan du køber andelsbolig her