Andelsboligforening

Hvad er en andelsboligforening?

Søg andelsboliger i hele Danmark

Når du køber en andelsbolig, så køber du en andel i en andelsboligforening. Som andelsejer i en andelsboligforening, har du samtidig ret til en af boligerne i andelsboligforeningen. Den bolig som du køber et andelsboligbevis til, er den bolig som du har ret til at benytte.

Andelsboligforeninger er underlagt Andelsboligloven. Denne lov beskriver bl.a. retningsreglerne der er i forhold til køb og salg af din andelsbolig, der er nemlig særlige love i forhold til pris sættelsen af andelsboliger. 

I en andelsboligforening, skal man betale en månedlig afgift. Denne afgift dækker over alle de fælles ydelser som der nu er i andelsboligforeningen. 
Denne afgift dækker driften, vedligeholdelse af ejendommene, skatter, vand, betalinger til andelsboligforeninens lån osv..

Godt at vide om andelsboligforeninger

Andelsboligforeninger bliver reguleret af deres egne vedtægter, så det er den enkelte andelboligforeningen, som bestemmer hvordan vedtægterne skal være.
Disse vedtægter kan indeholde diverse regler. Heriblandt kan der eksempelvis være nævnt forskellige rettigheder og pligter for andelsejerne, eller hvordan at andelsboligforeningen skal ledes osv.
I en andelsboligforeningen bliver der af og til holdt generalforsamlinger, det er under disse generalforsamlinger at beslutningerne bliver taget - typisk bliver beslutningerne taget ved et simpelt flertal, derfor kan man som andelsejer ikke være sikker på at ens ønske bliver opfyldt.

I en andelsboligforeningen opstår der derfor et fællesskab, da man sammen tager beslutningerne. 

Se også:

Andel til salg
Andelsboliger til salg
Andelsboliger
Andelsboligforening
Andelsboligloven
Andelsboliglån
Billig andelsbolig
Andelslejligheder
Hvad er en andelsbolig?