Hvad er en andelsbolig?

Hvad er en andelsbolig?

Søg andelsboliger i hele Danmark

Der er begyndt at dukke så meget op vedr. andelsboliger på diverse medier, men hvad er en andelsbolig? Og hvad er en andelslejlighed?

Andelsboliger, kan både være lejligheder, rækkehuse, eller villaer, som der er eget af en andelsboligforening.
Når du køber en andelsbolig, så køber du en andel i en andelsboligforening - du får derfor også andel i foreningens gæld, det er derfor smart at undersøge andelsforeningens økonomi først.
Som andelsejer i en andelsboligforening, har du samtidig ret til en af boligerne i andelsboligforeningen. Den bolig som du køber et andelsboligbevis til, er den bolig som du har ret til at benytte.

I en andelsboligforening, skal man betale en månedlig afgift. Denne afgift dækker over alle de fælles ydelser som der nu er i andelsboligforeningen. 
Denne afgift dækker driften, vedligeholdelse af ejendommene, skatter, vand, betalinger til andelsboligforeninens lån osv.
Det er meget forskelligt om den månedlige ydelse er lav eller høj

Andelsboligforeninger er underlagt Andelsboligloven. Denne lov beskriver bl.a. retningsreglerne der er i forhold til køb og salg af din andelsbolig, der er nemlig særlige love i forhold til pris sættelsen af andelsboliger. 

Hvad er særligt ved en andelsbolig?

Andelsboligforeninger bliver reguleret af deres egne vedtægter, så det er den enkelte andelboligforeningen, som bestemmer hvordan vedtægterne skal være.
Disse vedtægter kan indeholde diverse regler. Heriblandt kan der eksempelvis være nævnt forskellige rettigheder og pligter for andelsejerne, eller hvordan at andelsboligforeningen skal ledes osv.

I en andelsboligforeningen bliver der af og til holdt generalforsamlinger, det er under disse generalforsamlinger at beslutningerne bliver taget - typisk bliver beslutningerne taget ved et simpelt flertal, derfor kan man som andelsejer ikke være sikker på at ens ønske bliver opfyldt.

Se også:

Andel til salg
Andelsboliger til salg
Andelsboliger
Andelsboligforening
Andelsboligloven
Andelsboliglån
Billig andelsbolig
Andelslejligheder
Hvad er en andelsbolig?